Купити монету 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 2 грн. (нейзильбер) (6)